Rozumienie Sygnałów Bezpieczeństwa

Teoria poliwagalna wyjaśnia, jak układ nerwowy odpowiada na otoczenie. Dzięki tej wiedzy, w praktyce BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy (BBTRS) w przed sesją i w jej trakcie tworzę przestrzeń, która czyni miejsce bezpiecznym . Poczucie bezpieczeństwa natomiast stanowi bazę do głębokiego uzdrowienia.

Budowanie Zaufania

W BBTRS wspieram moich podopiecznych  w budowaniu bezpiecznych relacji. W pierwszej kolejności relacji z samym/samą sobą. To fundament skutecznej koregulacji. Sesje oddechowe i medytacje uczą , jak odzyskać zaufanie do swojego ciała i emocji. I dopiero poprzez elementarne zaufanie do swojego ciała, buduje się rezyliencje – odporność na stres.

Klucz do Relaksu: Neurocepcja

Neurocepcja to zdolność do oceny bezpieczeństwa automatyczne, niezależne od naszej woli i świadomości. To skanowanie” środowiska wewnętrznego (ciała), zewnętrznego (świata), a także relacji z innymi ludźmi. W BBTRS wykorzystuje się tę naturalną, ale często ignorowaną umiejętność dostrzegania tego co wewnątrz (w ciele).

Osoby żyjące w stresie często skupiają się na zewnętrznych bodźcach. Koncentracja na wewnętrznych doświadczeniach umożliwia lepsze zarządzanie emocjami. Świadomość mechanizmu działania układu nerwowego i stosowanie tej cennej wiedzy wpływa na zmniejszenie reaktywności i łatwiejsze odzyskiwanie równowagi, czyli poprawę dobrostanu. A przecież o to właśnie chodzi.