Poznaj 6 elementów, które współdziałają podczas sesji oddechowej prowadzonej metodą BBTRS®.

BBTRS  – Biodynamic Breathwork & Trauma Release System to  System,  w którym oddech, mimo że stanowi fundament i aktywator całego procesu, nie jest jedynym istotnym elementem, na którym skupiamy się podczas procesu odbywającego się w ramach sesji.

  1. oddech – jako katalizator procesu, “narzędzie” kontroli autonomicznego układu nerwowego,  prowadzony w tak aby sprzyjać odpowiednio  aktywacji układu współczulnego (i reakcji uciekaj/walcz) i przywspółczulnego (reakcji odpoczywaj i akumuluj energi) w celu osiągnięcia ich współdziałania 
  2. ruch –  prowadzony za oddechem, i w ten sposób działający  jako narzędzie rozluźniania, skumulowanych napięć i blokad. idący od środka na zewnątrz, ale też może to być drżenie, a nawet “wytrząsanie”. 
  3.  dźwięk –  ten z wewnątrz jak mruczenie, wokalizacje ale też ten z zewnątrz muzyka – wibracje sprzyjają oswobodzeniu ciała ze schematów
  4. dotyk –  może działać pobudzająco, jako mocniejszy ucisk zablokowanego miejsca lub kojąco  poprzez głaskanie, przytulenie, lub przyłozenie dłoni w miejsce, które tego “potrzebuje”. 
  5. emocje – zgoda na ich pojawianie się odczuwanie takich jakimi są oraz w jaki sposób można odczuć je w ciele, jak zmieniają się pod wpływem oddechu, ruchu, dotyku,dźwięku.  Na analizę jest czas po sesji, a w jej  trakcie skupiamy się na tym gdzie i w jaki sposób emocje można odczuć w ciele. 
  6. medytacja – świadoma obserwacja tego co jest tu i teraz, bez oceniania, bez analizowania, bez mentalnych wycieczek. Bycie z oddechem, odczuciami z ciała w tej chwili która jest teraz. 

Kombinacja tych 6 elementów sprawia, iż sesja oddechowa w modalności BBTRS® jest wyjątkowo skuteczna w pracy z chronicznym stresem, zmęczeniem, bezsennością, traumami.