1. BEZPIECZEŃSTWO 

oznacza, że  Twój układ nerwowy czuje się pewnie, jakby miał solidną podstawę, która pozwala mu kontrolować swoje reakcje emocjonalne, fizyczne, psychiczne i relacyjne. Dzięki temu jest gotowy do bezpiecznego angażowania się w otaczający świat.

Kiedy ta potrzeba nie jest dostatecznie zaspokojona, nasz układ nerwowy zmienia się, stosując strategie przetrwania, aby poczuć się bezpieczniej. Przetrwanie oznacza próbę znalezienia bezpieczeństwa w sposób, który wydaje się w danym momencie dostosowany do sytuacji.

Gdy ta sytuacja trwa, zaczynamy doświadczać wewnętrznego konfliktu pomiędzy dwiema przeciwnymi potrzebami: pragnieniem bezpieczeństwa (które nadal nie jest zaspokojone) a tendencją do szukania bezpieczeństwa poprzez strategie przetrwania, ponieważ nasz układ nerwowy stosował je przez długi czas.

2. RELACJE

 Ludzie to istoty społeczne, a nasz układ nerwowy silnie pragnie bycia w kontakcie   – relacji. To pragnienie wykracza poza kontakty z innymi ludźmi, potrzebuje też kontaktu z  Naturą.

Kiedy ta potrzeba nie jest spełniona lub nie jest spełniana wystarczająco, układ nerwowy odczuwa relacje (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) jako niebezpieczne i dostosowuje się, na przykład poprzez izolację od natury lub nadmierną zależność od niej.

Kiedy ta potrzeba nie jest zaspokojona lub jest zaspokojona w niewystarczającym stopniu, układ nerwowy postrzega pole relacyjne (wewnętrzne, zewnętrzne) jako niebezpieczne i dostosowuje się, na przykład poprzez izolację lub wycofanie

3.  BEZPIECZNA AKTYWACJA  

Mobilizacja energii, stymulacja, ekscytacja, ciekawość, zabawa   – w warunkach bezpiecznych i nie zagrażających istnieniu. 

4. ODPOCZYNEK –  BEZPIECZNA DEZAKTYWACJA

Relaks, odpoczynek, sen, integracja

 Aktywacja/Dezaktywacja to podstawowy cykl, poprzez który nasz układ nerwowy reguluje nasze życie wewnętrzne. Kiedy cykl ten zostaje zakłócony, układ nerwowy angażuje więcej energii w samoobronę. Pozostaje w aktywacji, powodując ból, problemy z trawieniem, snem i wiele innych. 

Uzdrawianie oznacza ścieżkę przywracania i ucieleśniania tych 4 podstawowych potrzeb. 

Podczas sesji oddechowych BBTRS  wszystkie te 4  potrzeby  są brane pod lupę i przepracowywane. Daje to trwały impuls do wychodzenia z niezdrowego schematu i  uzdrowienia.